Öronkliniken Stockholm Lidingö

 • Specialistläkarmottagning inom Öron-Näs- och Halssjukdomar

  Vi tar hand om alla diagnoser inom ÖNH-specialiteten, medicinsk såväl kirurgisk frågeställning och eventuell operation äger rum på Sophiahemmet. Vi har även möjlighet att utföra hörseltester och  yrseldiagnostik.

  Du behöver remiss för att komma till oss!

  Välkommen!

  Telefonnummer: 08-406 2170

  • Adress

   Öronkliniken Stockholm Lidingö
   Herserudsvägen 5, plan 4
   181 50 Lidingö

   (granne med Torsviks Vårdcentral).

  • Omboka eller avboka din tid

   Ombokning eller avbokning ska ske senast 24 timmar före planerat mottagningsbesök och 72 timmar (3 dygn) före planerad operation. Vi är dock tacksamma om du avbokar din tid så snart som möjligt om du vet att du inte kan komma.

   Av- och ombokningar sker via 1177

   Logga in med Bank-Id och hantera dina bokningar!

  • För remittenter

   Kontakt på telefon: 08-406 2161 (OBS! Endast för sjukvården)

   Elektronisk remiss:
   I TakeCare till Öronkliniken Stockholm Lidingö

   Pappersremiss:
   Öronkliniken Stockholm Lidingö
   Herserudsvägen 5
   181 34 Lidingö

Scrolla till toppen