För patienter

 • Information

  Vi är auktoriserade för vårdval av Stockholms Läns Landsting, vilket innebär att remiss krävs vid nybesök och att frikort och enhetlig patientavgift gäller. Väntetider inom Vårdgarantin.

  Enligt patientlagen gäller även att du som bor i annat landsting kan söka vård hos oss. Frikort och enhetlig patientavgift gäller.

  Du kan också komma till oss via ditt försäkringsbolag eller välja att betala privat.

  Vi bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi samt har ett väl utvecklat samarbete med övriga kliniker vid Sophiahemmet för att kunna erbjuda dig bästa vård. På sjukhuset finns röntgen– och laboratoriemöjligheter.

  • SHS_onh_004_1200x800
  • SHS_onh_015_1200x800
  • SHS_onh_018_1200x800
  • SHS_onh_013_1200x800
  • SHS_onh_020_1200x800
  • SHS_onh_009_1200x800
  • SHS_onh_017_1200x800

  För att säkerställa patientsäkerhet och högsta kvalitet deltar vi i nationella kvalitetsregister och bedriver fortlöpande forskning och utveckling.

  Har du synpunkter på den vård du fått hos oss vill vi gärna att du hör av dig direkt till oss alternativt vänder dig till Patientnämnden.

 • Typiska besvär som barn och vuxna söker för

  Sjukdomar inom öron näsa och hals kan behandlas medicinskt såväl som kirurgiskt och som patient får du tillfälle att diskutera de alternativ som finns för dig med din doktor. Vanliga besvär är:

  • Återkommande halsinfektioner
  • Återkommande öroninflammationer
  • Återkommande bihåleinflammationer
  • Bihålebesvär ex. näspolypos och kroniska sinuiter
  • Vätska innanför trumhinnan med hörselnedsättning
  • Hörselnedsättning (vi utför hörselprov i samarbete med Hörcenter som också provar ut hörapparater)
  • Nästäppa hos barn och vuxnaSHS_onh_015_1200x800
  • Snarkningar hos barn
  • Återkommande näsblödningar
  • Utstående ytteröron
  • Hud- och slemhinneförändringar
  • Kort tungband
  • Långvarig heshet
  • Sväljsvårigheter
  • Infektioner i öron, näsa eller hals

  och även andra frågeställningar…

 • Vår operationsavdelning

  Öron-näs-halsoperation på Sophiahemmet ligger på plan 2 i hus K med tre välutrustade operationssalar.SHS_onh_024_1200x800

  Du anmäler dig alltid i receptionen på entréplan hus K i god tid inför din operation.

  Läs mer om din operation här!

  • Anhöriga

   Det är många patienter som opereras samma dag, både barn och vuxna. Av hygien-, integritets- och utrymmesskäl är det därför endast möjligt att en anhörig medföljer till operation.

    

 • Hälsodeklaration

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Skriv gärna ut och fyll i vår hälsodeklaration inför ditt besök hos oss!SHS_onh_020_1200x800

 • Vad kostar det?

  Du betalar enligt Stockholms läns landstings gällande patientavgifter för specialistsjukvård om du är folkbokförd i Stockholm. Frikort gäller för patienter som är skrivna i Stockholms län.SHS_onh_009_1200x800

  • Uteblivet besök

   Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast fyra timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

   Högkostnadsskydd/frikort gäller inte vid uteblivet besök.

   Vi följer Stockholm läns landstings taxor och avgifter.

  • Utomlänspatienter

   Om du inte är folkbokförd i Stockholms läns landsting, men bor i Sverige, behöver du en specialistvårdsremiss / betalningsförbindelse utfärdad av ditt hemlandsting för att få vård enligt landstingstaxa hos oss.

   Läs mer här!

Uppdaterad: 7 mars, 2017

Scrolla till toppen