Miljö och kvalitet

 • Ett ständigt pågående arbete

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och vårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitet och miljö. Oväntade händelser i verksamheten rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefe och ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

 • Miljö

  Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

 • Kvalitet

  Vi granskas årligen av privatläkarföreningens kvalitetsgranskare. Ni är välkomna att höra av er om ni vill ha rapporten!

Scrolla till toppen