Öron-näs-halskliniken

 • Välkommen!

  Ang Coronavirus

  Av respekt för varandra avstår vi just nu från att ta i hand när vi hälsar

  För att hjälpa till att begränsa smittspridningen får man som vuxen inte ha med sig barn, partner eller annan närstående i samband med inplanerade besök. Om så trots allt är nödvändigt förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket.

  Om man har hosta, feber eller andra luftvägssymtom skall man i första hand ej uppsöka vård utan ringa 1177. Därifrån ges korrekt rådgivning.  Alla våra patienter kommer tillfrågas vid ankomst och vid misstanke om smitta kommer man att hänvisas direkt till 1177 utan att komma in på kliniken.  Vi ber om förståelse för detta vilket är helt enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.  När smittfrihet konstaterats kan vi erbjuda ny tid. 

  Detta gäller även planerade operationer. Vid lätta luftvägssymtom/förkylningssymtom, som i normalfall inte hade påverkat operationen, ber vi er kontakta oss telefonledes innan ni kommer till oss. 

   

  Öron-näs-halskliniken på Sophiahemmet bedriver specialiserad vård inom öron-näsa-hals.

  Vår huvudklinik ligger på Sophiahemmet där vi har mottagningsverksamhet och egen operationsavdelning. Vi har även en specialistmottagning utanför sjukhuset på Lidingö.

  Verksamheten innefattar utöver öron-näs och halsverksamhet även två specialistcentra; Stockholms Rinologiska Centrum, ett centrum för avancerad näs- och bihålekirurgi och Stockholms Foniatriska Klinik, ett centrum för röst, sväljning och svalgproblematik.

  Alla våra läkare är Öron-Näs- och Halsspecialister. Vi har även läkare med specialistutbildning inom hörsel-, yrsel- och röstsjukdomar.

  Till vår moderna mottagnings- och operationsavdelning är du välkommen inom ramen för vårdval i Stockholms läns landsting, via ditt försäkringsbolag eller privat. Vårdgarantin i Stockholms län gäller.

  Från 1 januari 2017 gäller remisstvång för att komma till oss.

  Även du som bor i annat landsting har möjlighet att söka vård hos oss. Vissa regler för detta föreligger, vg se under fliken För patienter för mer information.

  • SHS_onh_006_1200x800
  • SHS_onh_017_1200x800
  • SHS_onh_002_1200x800
  • SHS_onh_012_1200x800
  • SHS_onh_033_1200x800
  • SHS_onh_028_1200x800
  • SHS_onh_023_1200x800
  • SHS_onh_030_1200x800
  • SHS_onh_019_1200x800
  • SHS_onh_027_1200x800
  • SHS_onh_014_1200x800
  • SHS_006
  • SHS_onh_022_1200x800
  • SHS_onh_021_1200x800
  • SHS_onh_010_1200x800
  • SHS_onh_026_1200x800
  • SHS_onh_005_1200x800
  • SHS_onh_013_1200x800

  I nära anslutning till våra lokaler ligger Hörcenter som genomför hörseltester och utprovning av hörapparater liksom en röntgenavdelning och en provtagningscentral.

  Välkommen!

 • Vår historia

  7b0ecf839786ebb59bb56cd74035eb4cSophiahemmet – ett av Sveriges äldsta privata sjukhus – invigdes år 1889. Sitt namn har sjukhuset efter Drottning Sophia, som tillsammans med sin gemål Konung Oscar II, lät uppföra sjukhuset vid Valhallavägen på Kungliga Djurgården.

  Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet har funnits vid sjukhuset sedan 1980-talet. Verksamheten har successivt byggts ut och innefattar idag, 6 mottagningsrum och 3 operationssalar.

Scrolla till toppen