Öron-näs-halskliniken

 • Välkommen!

  Öron-näs-halskliniken på Sophiahemmet bedriver specialiserad vård inom öron-näsa-hals.

  Vår huvudklinik ligger på Sophiahemmet där vi har mottagningsverksamhet och egen operationsavdelning. Vi har även en specialistmottagning utanför sjukhuset på Lidingö.

  Verksamheten innefattar utöver öron-näs och halsverksamhet även två specialistcentra; Stockholms Rinologiska Centrum, ett centrum för avancerad näs- och bihålekirurgi och Stockholms Foniatriska Klinik, ett centrum för röst, sväljning och svalgproblematik.

  Alla våra läkare är Öron-Näs- och Halsspecialister. Vi har även läkare med specialistutbildning inom hörsel-, yrsel- och röstsjukdomar.

  Vi är certifierade inom miljö enligt SS-EN ISO 14001:2015. Vidare information om klinikens miljöpolicy samt miljöledningssystemets omfattning fås genom att maila till daniel.ljungmark@sophiahemmet.se

  Till vår moderna mottagnings- och operationsavdelning är du välkommen inom ramen för vårdval i Stockholms läns landsting, via ditt försäkringsbolag eller privat. Vårdgarantin i Stockholms län gäller.

  Från 1 januari 2017 gäller remisstvång för att komma till oss.

  Även du som bor i annat landsting har möjlighet att söka vård hos oss. Vissa regler för detta föreligger, vg se under fliken För patienter för mer information.

  • SHS_onh_006_1200x800
  • SHS_onh_017_1200x800
  • SHS_onh_002_1200x800
  • SHS_onh_012_1200x800
  • SHS_onh_033_1200x800
  • SHS_onh_028_1200x800
  • SHS_onh_023_1200x800
  • SHS_onh_030_1200x800
  • SHS_onh_019_1200x800
  • SHS_onh_027_1200x800
  • SHS_onh_014_1200x800
  • SHS_006
  • SHS_onh_022_1200x800
  • SHS_onh_021_1200x800
  • SHS_onh_010_1200x800
  • SHS_onh_026_1200x800
  • SHS_onh_005_1200x800
  • SHS_onh_013_1200x800

  I nära anslutning till våra lokaler ligger Hörcenter som genomför hörseltester och utprovning av hörapparater liksom en röntgenavdelning och en provtagningscentral.

  Välkommen!

 • Vår historia

  7b0ecf839786ebb59bb56cd74035eb4cSophiahemmet – ett av Sveriges äldsta privata sjukhus – invigdes år 1889. Sitt namn har sjukhuset efter Drottning Sophia, som tillsammans med sin gemål Konung Oscar II, lät uppföra sjukhuset vid Valhallavägen på Kungliga Djurgården.

  Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet har funnits vid sjukhuset sedan 1980-talet. Verksamheten har successivt byggts ut och innefattar idag, 6 mottagningsrum och 3 operationssalar.

Scrolla till toppen