För dig som ska opereras

 • Information

  Vår operationsavdelning ligger i hus K på Sophiahemmet. Inför operationen anmäler du dig i god tid i reception på entréplan i hus K.

  Observera att din operationstid är ungefärlig och att viss väntetid kan förekomma. De flesta av våra operationer görs i dagkirurgi, vilket innebär att du får åka hem samma dag, oftast 1-2 timmar efter avslutad operation.

  • SHS_onh_025_1200x800
  • SHS_onh_028_1200x800
  • SHS_onh_007_1200x800
  • SHS_onh_023_1200x800
  • SHS_onh_006_1200x800
  • SHS_onh_026_1200x800
  • SHS_onh_031_1200x800
  • SHS_onh_024_1200x800
  • SHS_onh_003_1200x800

  Se nedan för information inför din operation samt information om våra vanligaste kirurgiska ingrepp.

  Du behöver fylla i en hälsodeklaration och skicka/lämna den till oss i god tid. Om du ej gjort detta kan den laddas ner under rubriken nedan.

  Bor du ej i Stockholms Län och längre bort än två timmars resa med bil från Sophiahemmet ska du bo över en natt i Stockholm efter operationen, i sällskap med anhörig eller bekant. Var god se informationen nedan!

 • Hälsodeklaration

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Hälsodeklarationen är ett viktigt dokument som utgör ett underlag i att bedöma ditt hälsotillstånd inför sövning och operation.

  Det är viktigt att ifylld hälsodeklaration lämnas/skickas till oss i god tid före planerad operation. Har du några frågor hör gärna av dig till mottagningen!

 • För dig som ska bli sövd och inte bor i Stockholms län

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Bor du längre bort än två timmars resa med bil från Sophiahemmet ska du bo över en natt i Stockholm efter operationen, i sällskap med anhörig eller bekant.

  Du, alt ditt hemlandsting, ansvarar för bokning och betalning av hotellövernattning och transport. Sophiahemmet har samarbete med hotell Clarion Tapto, tel. 08-664 50 00. Bokningen sker direkt via hotellet, ange Sophiahemmet som referens.

  Hemresa ska ske tidigast dagen efter operation. Har du opererat halsmandlarna får hemresa endast ske med bil.

  Flygförbud:

  – 4v öronkirurgi
  – 3v halsmandlar
  – 2v bihålskirurgi
  – 1 dag övriga operationer

   

  Vid frågor vänligen kontakta oss!

 • Operation i lokalbedövning

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  SHS_006

  • Före operation

   Veckan före operationen bör man inte inta mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller annan medicin eller naturläkemedel (t ex Omega 3) som kan ha blodförtunnande effekt.

   Behandlas du regelbundet med blodförtunnande läkemedel ta då kontakt med din behandlande läkare som kan behöva justera denne medicinering veckan före operation.

  • Operationen

   SHS_onh_001_1200x800Operationen görs i lokalbedövning.

   Om du är allergisk mot lokalbedövningsmedel är det viktigt att du berättar detta!

  • Efter operationen

   Du kan åka hem direkt efter operationen, men undvik fysisk ansträngning närmaste dygnet efter operationen.

  • Komplikationsrisker

   Det finns alltid en liten risk för infektion i samband med alla kirurgiska ingrepp. Om tecken på infektion uppträder (feber, kraftig svullnad och rodnad) kontakta mottagningen!

 • Information sövning VUXNA

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Du får inte äta eller dricka något sex timmar innan operationen. Det är viktigt att magsäcken är tom innan du sövs för att undvika att magsäcksinnehåll ska komma ner i lungorna i samband med sövningen.
  De flesta vuxna sövs med sömnmedel via en kanyl i ett blodkärl. Om du tycker att det är obehagligt med nålstick kan du köpa bedövningssalva (Emla), som appliceras på handryggarna. SHS_onh_031_1200x800
  Planera operationsdagen så att du är tillgänglig hela dagen. Du kan lämna operationsavdelningen när din läkare eller uppvakningspersonalen har gjort bedömningen att du kan åka hem.
  Du ska inte åka kommunala färdmedel hem utan bör bli hämtad av anhörig/vän eller åka taxi. Du bör även ha någon hos dig den första natten efter operationen. Du får inte köra bil under de första 24 timmarna efter operation i narkos.
  Ring oss innan operationsdagen om du har frågor angående sövningen, ifall det tidigare varit problem med sövning, om du har besökt sjukvård utomlands de senaste 6 månaderna eller om du har några sjukdomar.
  Ring även om du har en akut uppkommen infektion då detta kan innebära att vi måste stryka din operation. Du får då en ny tid inom kort.Välkommen till oss!
 • Information om sövning BARN

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Anmäl er i receptionen 15 minuter före den planerade operationen, Sophiahemmet hus K, entréplan. Ni sitter sedan ner i väntrummet, plan 2, där kirurgen hämtar er. Vid sövning är en anhörig med tills barnet somnar. Endast en anhörig kan vara med inne på operationssalen och det gäller även på uppvakningsavdelningen. Syskon till barn som opereras lämnas hemma.

  Kontakta oss om det tidigare varit problem med sövning, om barnet är väldigt oroligt för att bli opererad eller vid kräkningar, hosta eller feber dagarna innan den planerade operationen – kontakta Öronkliniken på telefon 08-406 28 11, för bedömning. Om vi behöver ställa in operationen får ni en ny tid inom kort.

  Riktlinje för fasta innan operationen/narkos:

  Lättare frukost eller välling är lämpligt när 6 timmar återstår innan sövning. Därefter fastar barnet från all mat och dryck. 2 timmar före narkos ska en 2 dl klar saft (typ Festis) eller 2 dl vatten erbjudas barnet. Under 2 timmar innan operationen hålls barnet helt fastande igen.

   

  Vi har två sätt att starta sövningen:

  1. Barnet andas narkosgas i en andningsmask som hålls framför näsa och mun.
  2. Barnet får sömnmedel direkt i blodet via en kanyl.

  Vi bestämmer på operationsdagen vilket av de två sätten som passar ditt barn bäst. Sövning med mask ges till nästan alla barn.

  SHS_onh_006_1200x800Besök gärna www.narkoswebben.se som är en pedagogisk beskrivning för barn om operationer. Vid förhinder, meddela oss i god tid!

  Välkomna till oss!

 • Information angående läkemedel inför din operation

  SHS_onh_032_1200x800De flesta läkemedel som du medicinerar med kan du ta som vanligt inför operationen. Här kommer information om några vanliga sjukdomar och dess medicinering. Har du någon mindre vanlig medicinering eller sjukdom ska du diskutera detta med öronläkaren eller narkosläkaren.

  ASTMA & KOL medicinering

  Dessa läkemedel ska du ta som vanligt inför operationen. Glöm inte att ta med din inhalator.

  Blodtrycksmedicin

  Ta medicinen som vanligt operationsdagen.

  Diabetesläkemedel

  Ta inte dina tabletter eller insulin på operationsdagen. Vi kommer att kontrollera ditt blodsocker operationsdagen. Glöm inte att ta med dig ditt insulin.

  Kortison

  Tas som vanligt på operationsdagen.

  Naturläkemedel

  Avsluta medicinering 14 dagar innan operationen.

  Smärtmedicinering

  Ta dina mediciner som vanligt, med undantag av:

  • Acetylsalicylsyra t.ex. Magnecyl, Bamyl, Treo, ska du sluta ta 7 dagar innan operationen.
  • Antiinflammatoriska läkemedel av typen NSAID t.ex. Voltaren/Diklofenak, Ipren avslutas 1 dygn innan operation
  • Naproxen avslutas 3 dygn innan operation.

  Övrig medicinering

  Diskuteras med öronläkaren eller narkosläkaren. Välkommen!

 • Anhöriga på operation

  Det är många patienter som opereras samma dag, både barn och vuxna. Av hygien-, integritets- och utrymmesskäl är det därför endast möjligt att en anhörig medföljer till operation. Man får absolut inte ta med syskon till barn som ska opereras.

  Pga Corona har vi skärpt reglerna och endast barn får ha med EN anhörig. Anhöriga till vuxna patienter får ej följa med in på Sophiahemmet.SHS_onh_003_1200x800

 • Operation av adenoiden

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Körteln bakom näsan

  Alla barn har en körtel (adenoid) bakom näsan. Körteln tillbakabildas successivt under skolåldern och är oftast helt borta hos vuxna.

  Varför opereras adenoiden bort?

  Adenoidens storlek varierar och om den är ovanligt stor kan den leda till försvårad näsandning. Barnet andas då med öppen mun, snarkar och snörvlar. I vissa fall kan infektioner i adenoiden ge en svullnad av örontrumpeten och orsaka vätskeansamling bakom trumhinnan.

  • Före operationen

   Barnet får äta och dricka fram till sex timmar före operation. Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen.

  • Operationen

   Vid operationen, som sker i narkos, avlägsnas adenoiden via munnen.

  • Efter operationen

   Efter operationen observeras barnet på uppvaknings-avdelningen innan hemgång tillsammans med föräldern. I början kommer det ofta lite blod genom näsan och munnen. De närmaste dagarna efter operationen kan barnet ha ont i halsen. För smärtlindring räcker det oftast med Alvedon eller motsvarande. Ge medicinen minst en halvtimme innan ni ger dryck och mat. Börja med att ge barnet mjuk mat och kall dryck, t.ex. glass, saft eller juice (undvik sura juicer som kan svida i halsen). Ge små portioner i början för att undvika illamående. Utöka med välling, soppor och mosad mat innan man återgår till normal kost efter ett par dagar. Barnet bör stanna hemma från daghem eller skola under 2 – 4 dagar efter operationen, men får vistas ute.

  • Komplikationer

   I sällsynta fall kan blödning eller infektion inträffa upp till 1,5 vecka efter operationen. Vid blödning spottar barnet blodtillblandad saliv ur munnen eller blöder ur näsan. Kontakta i så fall sjukhuset.

   Vid infektion har barnet feber (över 38° under flera dagar) eller har mycket gult sekret från näsan. Kontakta i så fall Öron-näs-halskliniken.
 • Operation av bihålor

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Varför opererar man bihålor?

  Återkommande bihåleinfektioner och långdragna ej övergående bihåleinfektioner behandlas i första hand med kortisonnässpray/droppar och även nässköljningar. Räcker inte medicinsk behandling kan operation bli aktuell. Operationen syftar till att öppna upp avstängda bihålor och återställa den normala sekretpassagen i näsan.

  • Före operationen

   Du får äta och dricka fram till sex timmar före operation om operationen görs i narkos. Därefter råder strikt fasta eftersom intag av föda och dryck kan medföra komplikationer vid sövningen.

  • Operationen

   Operationen planeras efter omfattning och karaktär av bihålesjukdomen. Operationen tar mellan 30-60 minuter och sker under narkos. När du vaknar har du tamponader i näsan för att suga upp sårvätska och sekret. Du kommer att övervakas på uppvakningsavdelningen efter operationen innan hemgång.

  • Efter operationen

   De närmaste dagarna efter operationen kan du ha ont i halsen. För smärtlindring räcker det oftast med Alvedon eller motsvarande. Ta medicinen minst en halvtimme innan mat och dryck. Tamponaderna i näsan tas ut efter 1-2 dagar.  När tamponaderna tas bort får man räkna med en liten övergående blödning. ”Snytförbud” råder i 10 dagar efter operationen för att undvika att luft blåses in under slemhinnorna och infektion uppstår. Blodblandad snuva förekommer upp till två veckor efter operationen. Värk efter operationen är ovanligt. Lätt feber är vanligt första dygnen efter operationen. Feber mer än tre dagar efter operationen och mer än 38 grader är inte normalt och du bör då ta kontakt med Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet eller din läkare. Räkna med att vara borta från arbetet i någon vecka.

  • Komplikationer

   Efter operationen finns en viss risk för att infektion uppstår i operationsområdet. Den yttrar sig med ökad värk och feber. Det finns också en liten risk för blödning när man tagit ut tamponaderna.

  • Förväntade resultat och uppföljning

   När du dragit ur tamponaderna påbörjar du din kortisonnässpray/droppar och även nässköljningar för att optimera läkningsförhållandena. Ca 2 veckor efter operationen kontrolleras operationsresultatet av din läkare. Fortsatt medicinering med kortisonnässpray/droppar och nässköljningar är ofta nödvändigt för att minska risken för återfall.

 • Operation av näspolyper

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Varför opererar man näspolyper?

  Grunden för behandling av näspolyper är kortisonnässpray/droppar och ibland kortisontabletter. Räcker inte medicinsk behandling kan operation av näspolyperna bli aktuell. Operationen syftar till att förbättra näspassagen samt att öppna upp till avstängda bihålor. Nedsatt luktsinne kan ibland förbättras efter operation, men ofta sker ingen förbättring.

  • Före operationen

   Du får äta och dricka fram till sex timmar före operation om operationen görs i narkos. Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen.

  • Operationen

   Operationen planeras efter omfattning och karaktär av polyperna, samt eventuellt tidigare operationer. Operationen tar mellan 30-60 minuter och sker under narkos. När du vaknar har du tamponader i näsan för att suga upp sårvätska och sekret. Du kommer att övervakas på uppvakningsavdelning efter operationen innan hemgång.

  • Efter operationen

   Tamponaderna i näsan tas ut efter 1-2 dagar.  När tamponaderna tas bort får man räkna med en liten övergående blödning. ”Snytförbud” råder i 10 dagar efter operationen för att undvika att luft blåses in under slemhinnorna och infektion uppstår. Blodblandad snuva förekommer upp till två veckor efter operationen. Värk efter operationen är ovanligt. Lätt feber är vanligt första dygnen efter operationen. Feber mer än tre dagar efter operationen och mer än 38 grader är inte normalt och du bör då ta kontakt med Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet eller din läkare. Räkna med att vara borta från arbetet i någon vecka.

  • Komplikationer

   Efter operationen finns en viss risk för att infektion uppstår i operationsområdet. Den yttrar sig med ökad värk och feber. Det finns också en liten risk för blödning när man tagit ut tamponaderna.

  • Förväntade resultat och uppföljning

   När du dragit ur tamponaderna påbörjar du din kortisonnässpray/droppar och även nässköljningar för att optimera läkningsförhållandena. Ca 2 veckor efter operationen kontrolleras operationsresultatet av din läkare. Näspolypos är en kronisk sjukdom, som sällan kan botas med operation, däremot upplever de flesta en förbättring efter en operation. Även astmatiska besvär kan lindras ofta med operationen. Fortsatt medicinering med kortisonnässpray/droppar samt kontroller hos din doktor krävs för att följa sjukdomens förlopp.

 • Operation av nässkiljeväggen

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Varför opererar man nässkiljeväggen?

  Nässkiljeväggen kan bli sned vid förlossningen eller vid slag mot näsan senare i livet. Den kan också växa snett efter en skada som skett i barndomen eller vara medfödd. Om snedheten sitter långt fram uppstår oftast nästäppa som kan behöva korrigeras genom operation.

  • Före operationen

   Veckan före operationen bör man inte inta mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller annan medicin eller naturläkemedel (t ex Omega 3) som kan ha blodförtunnande effekt. Du får inte äta eller dricka någonting 6 timmar före operationen.

  • Operationen

   Operationen planeras efter omfattning och karaktär. Operationen tar ca 30 minuter och sker under narkos. Vanligen fäster man plastskivor inne i näsan för att stabilisera nässkiljeväggen i 1 vecka. När operationen avslutas har du tamponader i näsan för att suga upp sårvätska.

  • Efter operationen

   Efter operationen övervakas du på uppvakningsavdelningen innan hemgång. Du behöver bli hämtad av anhörig och du får inte sova ensam första natten. Tamponaderna i näsan drar du själv ut med hjälp av snöret efter 1-2 dagar. När tamponaderna tas bort får man räkna med en liten övergående blödning. Det kan spänna i näsan efter operationen, men det brukar inte göra ont och man behöver sällan ta smärtstillande. Det kan däremot kännas som en rejäl förkylning, eftersom näspassagen är nedsatt första veckan pga svullnad i slemhinnorna. Plastskivorna tas bort efter 1 vecka på mottagningen. Om man även har opererat näsbenet kan en viss blånad kvarstå under ögonen mer än två veckor. Räkna med att vara borta från arbetet 2-7 dagar beroende på typ av arbete.

  • Komplikationer

   I mycket sällsynta fall uppstår sårinfektion. Om du känner ökad smärta, en bultande värk och feber över 38° kontakta Öron-näs-halskliniken eller din läkare. Du kan då behöva antibiotikabehandling.

  • Förväntade resultat

   Vid långtidsuppföljning uppger mer än 80% klar förbättring av näspassagen. I resterande fall har man inte lyckats få bestående upprätning av nässkiljeväggen eller så beror nästäppan på andra saker, t ex kronisk snuva av allergisk eller icke allergisk art, man kan då behöva komplettera med medicinsk behandling. Full effekt av operationen kan förväntas först efter ca 3 månader.

 • Operation av utåtstående öron

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  När opereras utstående öron?

  Om öronen är utstående och barnet själv uttrycker en önskan om korrigering finns möjlighet till operation. Många barn har utstående öron utan att besväras av dem och i sådana fall finns ingen anledning till att operera öronen.

  • Före operationen

   Man får inte äta eller dricka någonting 6 timmar före operationen om operationen görs i narkos. Veckan före operationen bör man inte inta mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller annan medicin eller naturläkemedel (t ex Omega 3) som kan ha blodförtunnande effekt. Var noga med att tvätta håret, öronen, halsen och ansiktet före operationen hemma med vanligt schampo och tvål.

  • Operationen

   Operationen planeras individuellt efter hur öronen ser ut. Operationen tar ca en timme och sker vanligen under narkos. Man kan även göra ingreppet i lokalbedövning om barnet är lite äldre. Brosket i öronen korrigeras via små snitt som inte brukar synas. Såren sys med tråd som löser upp sig av sig självt. När operationen avslutas får man ett stort bandage runt huvudet som skall sitta i en vecka.

  • Efter operationen

   Efter operationen övervakas barnet på uppvakningsavdelningen innan hemgång om barnet varit sövt. Det kan spänna i öronen efter operationen, och första dygnet gör det ofta ont och man kan behöva ta smärtstillande. Bandaget avlägsnas på Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet ca en vecka efter operationen. Räkna med barnet är borta från skolan i 7 dagar.

  • Komplikationer

   I mycket sällsynta fall uppstår sårinfektion. Om barnet känner ökad smärta, en bultande värk och har feber över 38° kontakta Öron-, näs- och halskliniken eller din läkare. Barnet kan då behöva antibiotikabehandling. Vid infektion finns risk att det kosmetiska resultatet inte blir som önskat.

 • Operation av halsmandlarna

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Varför har man halsmandlar?

  Det utgör en del av försvaret mot infektioner.

  Varför tar man bort halsmandlarna?

  • Förhindra återfall av svåra bakteriella halsinfektioner (halsfluss/halsböld).
  • Förstorade halsmandlar (med snarkningar och andningsuppehåll).

  Ökar infektionsbenägenheten efter operationen?

  Nej.

  • Hur går operationen till?

   Du får äta och dricka fram till sex timmar före operation. Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen. I narkos tas de båda halsmandlarna bort helt eller delvis. Såret får självläka. Vanligen tar operationen ca 30 minuter.

  • Vad händer efteråt?

   Efter operationen observeras du på uppvakningsavdelningen innan du åker hem. Recept på smärtstillande medicin hämtas ut på apoteket vid hemgång och ges enligt ordination. Räkna med sjukskrivning/hemma från skola/dagis i 7-14 dagar. Isglass/glass är bra att ha hemma. Det är bra att äta mjuk mat och att dricka mycket. Undvik varm och starkt kryddad mat samt ”sura” frukter. Försök undvika att harkla dig eller att hosta, detta ökar risken för blödning. Det är vanligt att man känner sig trött. Illamående och ibland kräkningar kan förekomma operationsdagen.   Smärtan varierar och kan hålla i sig under 5 – 14 dagar. Det kan även göra ont i öronen. Dålig andedräkt är naturligt under första veckan. Ofta ökar smärtan dag 5-7. Undvik ansträngande aktiviteter i 2 veckor och planera inte flygresa inom 3 veckor efter operationen.

  • Information om den närmaste tiden efter halsmandeloperation

   • Förutom att det gör ont i halsen gör det ofta ont upp mot öronen. Din läkare talar om vilka mediciner du skall använda och skriver vid behov ut recept.
   • De Det blir en grå-vit beläggning i operationsområdet och beläggningen blir senare gul-brun. Detta är normalt och försvinner efter 10-14 dagar. Det luktar ofta illa ur munnen under denna tid.
   • Gomspenen svullnar ofta upp. Försök att inte harkla, då detta kan provocera blödning. Svullnaden avtar efter några dagar.
   • Du kan ha en lätt temperaturstegring de första dagarna.
   • Det är inte ovanligt att det efter en viss lindring av smärtan börjar göra mer ont igen efter 5-7 dagar. Detta är förväntat och besvären avtar snart igen.
   • Operationsdagen intages flytande eller passerad föda. Glass är utmärkt. Från dagen efter operationen får du äta och dricka vad du vill och kan. Mosad och passerad kost är lättast att svälja i början.
   • Du får inte anstränga dig fysiskt (motionera, träna osv) de första 2 veckorna eller flyga de första 3 veckorna efter operationen. Detta pga risk för blödning.
   • Planera att vara hemma upp till 14 dagar efter operationen.
   • Det är inte ovanligt att man får lite färskt blod i munnen. Spotta ut, drick lite kallt vatten, sitt upp och ta det lugnt. Om operationen varit kombinerad med bortskrapning av polypen bakom näsan kan det även förekomma lite lätt blödning ur näsan vilket inte kräver någon åtgärd. Om blödningen fortsätter eller om blödningen är kraftig uppsöker du akutmottagningen på Karolinska Sjukhuset för bedömning.
  • Vilka är riskerna direkt efter operationen?

   Infektion: Risken är mycket liten. Symtomen är tilltagande halsont i kombination med feber över 38,5° i 2 – 3 dagar. Kontakta i så fall Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet. Lätt feber kan förekomma det närmaste dygnet efter operationen utan att något är onormalt. Blödning: Risken är mycket liten. Kommer vanligen då ”sårskorporna” lossnar efter 5 – 10 dagar. Att spotta en liten blodstrimma föranleder ingen åtgärd men vid ihållande eller stor blödning åk in till Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller den Öron-näs-halsklinik som ligger närmast dig om du ej bor i Stockholm.

  • Vad gör du om du blir sjuk dagarna innan operation?

   Om du blir sjuk, t.ex. får ont i halsen eller blir förkyld ber vi dig ringa det telefonnummer som står i operationskallelsen. Din operation kan då behöva skjutas upp.

  • Uppföljning

   Man brukar inte rutinmässigt planera återbesök efter operation. Däremot så följs alla halsmandeloperationer upp i Sverige via Kvalitetsregistret för tonsilloperation. Kvalitetsregistret hjälper oss att förbättra vården.
  • Länkar

   Besök tonsilloperations hemsida

 • Operation av tungbandet

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Vad är kort tungband?

  Ett slemhinneveck under tungan som inte har tillbakabildats under utvecklingen under fosterstadiet.

  Varför opererar man tungbandet?

  För att förbättra tungans rörlighet vilket leder till:

  • Tydligare tal
  • Lättare att rengöra tänderna
  • Minskad dregling
  • Bättre sväljförmåga
  • Före operationen

   Man får äta och dricka fram till sex timmar före operationen om operationen görs i narkos. Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen.

  • Operationen

   Mindre barn sövs vid operationen medan äldre barn och vuxna opereras i lokalbedövning. Operationen tar oftast ca 10 minuter. Tungbandet oftast med 1-3 stygn som faller bort av sig självt efter någon vecka.

  • Efter hemkomsten

   Vid smärta ges smärtstillande medicin, tex Alvedon eller motsvarande. Det går bra att äta och dricka samma dag som operationen men undvik sura födoämnen som kan svida. Det kan vara lämpligt att vara hemma från dagis/skola första dagen efter operationen. Börja med tunggymnastik redan dagen efter opera-tionen, tex:

   • Sträcka ut tungan
   • Slicka bort godis från överläppen
   • Slicka i sig glasspinnar
  • Komplikationsrisker

   Det är ovanligt med komplikationer. Om barnet får hög feber kan infektion ha tillstött. Kontakta då din behandlande läkare.

 • Operation med värmebehandling av näsmusslorna

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Om behandlingen

  Nästäppa är ett vanligt problem. Om nästäppan beror på att de nedre näsmusslorna svullnar upp kan man minska storleken på näsmusslorna med hjälp av så kallad radiofrekvensteknik.

  • Före operationen

   Inga speciella förberedelser krävs inför operationen.

  • Operationen

   Operationen görs i lokalbedövning. Om du är allergisk mot lokalbedövningsmedel är det viktigt att du berättar detta. Behandlingen görs via näsan, och lämnar inga synliga ärr.

  • Efter operationen

   Du kan åka hem direkt efter operationen, men undvik fysisk ansträngning närmaste dygnet. Det är bra att skölja näsan med koksaltlösning de närmaste veckorna efter behandlingen för att minska skorpbildning.

  • Komplikationsrisker

   Det finns en liten risk för infektion med skorpbildning i näsan efter behandlingen. Detta är mycket ovanligt.

  • Resultat

   De första veckorna är det vanligt att man känner sig ökat täppt i näsan. Full effekt fås efter ett par veckor. Behandlingen kan upprepas om besvären återkommer.

 • Operation av rör i öronen

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Varför opererar man in plaströr i örat?

  Normalt är mellanörat fyllt med luft och luftas genom örontrumpeten, som förbinder mellanörat med svalget. Om örontrumpeten inte öppnar sig bildas ett undertryck bakom trumhinnan och mellanörat fylls med vätska. Oftast inträffar detta efter en förkylning eller öroninflammation. Vätskan i mellanörat hindrar trumhinnans rörelser, vilket leder till lockkänsla och nedsatt hörsel. De allra flesta barn med vätska bakom trumhinnan tillfrisknar spontant, men om tillståndet är långvarig och hörseln nedsatt kan man behöva operation. Man sätter då in små plaströr genom trumhinnan för att luft ska komma in i mellanörat och normalisera hörseln. Man sätter också in rör i trumhinnan för att förebygga återkommande öroninflammationer.

  • Före operationen

   Du får äta och dricka fram till sex timmar före operation om operationen görs i narkos. Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen.

  • Operationen

   Mindre barn sövs vid operationen medan vuxna opereras i lokalbedövning. Med hjälp av öronmikroskop och mikroinstrument gör man ett hål i trumhinnan och kan därefter suga ut vätska och sätta in ett plaströr genom hålet och på så sätt lufta mellanörat. Själva operationen tar inte mer än ca 10 minuter. Efter operationen observeras du på uppvakningsavdelningen innan du åker hem..

  • Efter operationen

   Närmaste dygnet efter operationen kan det komma lite blod och vätska ur hörselgången. Plaströren brukar sitta kvar 0,5-2 år, och stöts så småningom ut från trumhinnan till hörselgången och trumhinnan läker igen. Första veckan efter operationen skall man undvika vatten i öronen. Därefter bör man undvika att dyka men annars finns inga restriktionen. .

  • Förväntade resultat

   Efter operationen normaliseras hörseln om du haft vätska bekom trumhinnan. Plaströret känns inte och orsakar inget obehag.

  • Komplikationsrisker

   Om det börjar rinna ur örat eller ser smetigt ut i hörselgångsöppningen är det sannolikt att en infektion tillstött. Man bör då undersökas inom de närmaste dagarna och få behandling. Kontakta då din behandlande läkare.

  • Uppföljning

   Rören kontrolleras regelbundet var 3-6:e månad hos en öron-näs-halsspecialist, så länge de sitter kvar i öronen.

 • Nässköljning

  Nässköljning ingår i grundbehandling vid kronisk bihåleinflammation och näspolypos. Det är även bra i förkylningstider. Efter näs- och bihålekirurgi är det extra viktigt att du sköljer näsan för att bli av med skorpor. Det går bra att skölja näsan flera gånger per dag.

  Du behöver:

  • Vatten
  • Salt utan jod
  • Nässköljare (tex spruta “Nasaline” finns på apoteken eller kanna exv ”Nosebuddy” eller ”Krutis” i hälsokostbutiker och på nätet) .

  Recept koksaltlösning:

  1. Blanda en halv liter ljummet kranvatten med en tesked salt (utan jod).
  2. Ett kryddmått bikarbonat ökar effekten.
  3. Låt det lösa upp sig och använd med en gång.
  4. Om du vill spara lösningen i kylskåpet skall vattnet kokas innan.

  Så sköljer du:

  1. Blanda till koksaltlösningen enl ovan.
  2. Fyll sprutan eller kannan.
  3. Luta dig framåt över ett handfat.
  4. Med spruta: Sätt pipen i näsborren. Spruta in. Med kanna: Sätt pipen i näsborren. Häll vätskan genom ena näsborren, så rinner den ut genom andra.
Scrolla till toppen