För remittenter

 • Välkommen att remittera patienter till oss!

  Vår klinik består av 7 moderna mottagningsrum och en egen dagkirurgisk operationsavdelning med 3 fullutrustade operationssalar. På kliniken arbetar 8 heltidsanställda ÖNH-läkare med bred kompetens inom öron-näsa-hals. Vi har vår egen narkos- och operationspersonal med lång erfarenhet av barn och vuxna.

  Vi har även en specialistmottagning utanför sjukhuset på Lidingö med mottagning med ytterligare 2 ÖNH-specialister.

  SHS_onh_022_1200x800Nedan finner du våra vanligaste frågeställningar och våra operationer.

  Har du funderingar kring vår verksamhet eller önskar telefonkonsultation ta gärna kontakt med oss direkt.

  • Remisser

   Vi tar emot remisser elektroniskt via Take Care.
   Ni som inte har Take Care välkomnas att skicka pappersremiss till:
   Öron-Näs-Halskliniken
   Sophiahemmet
   Box 5605
   114 86 Stockholm
   Info till patienter om våra vanligaste kirurgiska ingrepp finns under fliken För dig som ska opereras. Här finner du även vår hälsodeklaration i utskriftsvänligt format.
  • Väntetider

   Operation

   Vi har korta väntetider till operation, och högprioriterade patienter får alltid tid snabbt, oftast inom ett par dagar. I dessa fall är det extra viktigt att aktuellt mobilnummer till patienten finns angivet på remissen.

   Mottagning

   Högprioriterade patienter får alltid tid inom 1-2v. Glöm inte att aktuellt mobilnummer till patienten måste finnas på remissen!

 • Vi utreder och behandlar

  SHS_onh_016_1200x800På vår mottagning utreder och behandlar vi bl.a. :

  • Recidiverande tonsilliter
  • Recidiverande otiter och/eller kvarstående serös media otit
  • Recidiverande sinuiter
  • Näspolypos och kroniska sinuiter
  • Hörselnedsättning (vi utför hörselprov i samarbete med Hörcenter som också provar ut hörapparater)
  • Septumdeviation
  • Snarkningar hos barn och vuxna
  • Recidiverande näsblödningar
  • Utstående ytteröron
  • Hud- och slemhinneförändringar i öron-näs-halsområdet
  • Kort tungband
  • Långvarig heshet
  • Sväljsvårigheter
  • Recidiverande infektioner i öron, näsa eller hals
 • Våra operationer

  Vi utför de flesta öron-näsa-halsoperationer som kan göras i dagkirurgi.SHS_onh_023_1200x800

  Här är exempel på våra vanligaste ingrepp:

  • Tonsillektomi/tonsillotomi
  • Mikrolaryngoskopi
  • Abrasio
  • TMD-rör
  • FESS (Funktionell Endoskopisk Sinus kirurgi)
  • Septumplastik
  • Rhinoseptoplastik (funktionell)
  • Cholesteatomkirurgi
  • Hörselgångsplastik
  • Otoskleroskirurgi med reparation av hörselbenskedjan
  • Tungbandsplastik
  • Polypevulsio
  • Otoplastik (utstående öron)
  • Myringoplastik
  • Temporalisbiopsi
  • Excision av hudförändringar i ansikte och öron.
  • Excision av slemhinneförändringar i munnen och näsan
  • Radiofrekvensbehandling av näsmusslorna
  • Under fliken För dig som ska opereras hittar du patientinformation om våra vanligaste operationer. Alla patienter som opereras i narkos hos oss måste uppfylla våra dagkirurgiska kriterier, vg se nedan.

  Utöver basal ÖNH-kirurgi erbjuder vi även avancerad näs- och bihålekirurgi samt stämbandskirurgi.

 • Kriterier för dagkirurgi

  Alla patienter som skall opereras hos oss i narkos måste uppfylla våra dagkirurgiska kriterier. Vg se nedan:

  Alla patienterSHS_onh_001_1200x800

  • Ej pneumoni senaste 6 månaderna
  • ASA 1-2 (se nedan)
  • Ej pågående infektion
  • Negativ MRSA odling skall finnas om patienten sökt sjukvård utomlands senaste 6 mån
  • BMI < 34
  • Ej grav OSAS

  Barn

  Tonsillkirurgi

  • Ålder > 3 år
  • Vikt > 13 kg (riktvärde)

  Abrasio

  • Ålder> 2 år
  • Vikt > 11 kg

  Tungbandsplastik i narkos

  • Ålder > 2 år
  • Vikt > 12 kg

  TMD rör

  • Ålder >1 år
  • Vikt ≥ 10 kg

  Övre luftvägsinfektion

  I samband med corona accaepteras inga patienter med nytillkomna luftvägssymtom för narkos.


   

  ASA-Klassificering

  1. Frisk patient <80 år.

  2. Sjukdom utan funktionsnedsättning, (t.ex.  välinställd hypertoni, välinställd diabetes utan organpåverkan, välinställd astma och lindrig KOL utan funktionsinskränkning).

  3. Sjukdom med funktionsnedsättning, (t.ex. Angina, dåligt kontrollerad hypertoni, hjärtinfarkt < 6 mån, hjärtsvikt, BMI > 35, KOL med funktionsnedsättning, diabetes med organkomplikationer).

  4. Svår sjukdom, (t.ex. instabil angina, viloangina, nylig hjärtinfarkt < 6 mån, svår KOL, njursvikt).

 • Hälsodeklaration inför kirurgi

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Tacksam om ifylld hälsodeklaration bifogas remiss för de patienter som är aktuella för operation hos oss.

Scrolla till toppen